Popis produktu

Gatema MES je výrobní informační systém, zaměřený na sběr, monitoring a vyhodnocování dat ve výrobě. Je úzce propojen s informačním systémem HELIOS. Technická příprava a plánování výroby standardně probíhá přímo v informačním systému HELIOS. Gatema MES zajišťuje sledování a řízení výroby v reálném čase, včetně sběru dat ze strojů. Data jsou dlouhodobě ukládána z důvodu zachování historie.
Gatema MES podporuje zobrazování výrobní dokumentace přímo na pracovišti. Je tedy i nástrojem pro zavedení bezpapírové výroby. V kombinaci s vytváření skladových dokladů podporuje systém hlídání šarží metodou FIFO, včetně zajištění zpětné dosledovatelnosti. Data lze vyhodnocovat jak z prostředí systému Gatema MES, tak i z informačního systému HELIOS.

Podporované typy výroby

question mark podpora systému pro jednotlivé typy výroby: 0 - nejmenší podpora; 10 - nejvyšší podpora 

 

Diskrétní: 7 Šaržovitá: 6 Kontinuální: 2

Podporované výrobní oblasti

question mark systém dané výrobní oblasti podporuje významnějším počtem funkcionalit a v každé z daných oblastí má několik implementovaných aktivních řešení 

 

Monitoring a řízení výroby, Rozvrhování výroby, Správa kvality, Výrobní logistika


Odvětví

 systém je v daném průmyslovém odvětví úspěšně implementovaný a má aktivní reference

 

Letectví a obrana, Automotive, Chemická výroba, Spotřební zboží, Elektronika a mechatronika, Potravinářství, Výroba kabelů a vodičů, Stroje a nástroje, Farmacie, Lakování, Kovovýroba, Plasty a guma, Tiskařský průmysl


Základní funkcionality

question mark systém dané základní funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

 

Řízení a monitoring výroby, Rozvrhování výroby, Výrobní logistika, Bezpapírová výroba, Dohledatelnost výroby, Správa neshodné výroby, Výrobní kontrola kvality, Sběr dat ze strojů, Výkonnostní analýzy, Vizualizace výroby


Rozšiřující funkcionality

question mark systém dané rozšiřující funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

 

Řízení změn, Správa nástrojů, Řízení toku materiálu, Výroba jedinečných kusů


Sběr dat ze strojů

question mark systém má v sobě implementovanou podporu pro jednotlivé oblasti sběru dat ze strojů a každá z oblastí je využívána v implementovaném aktivním řešení

 

Výkon stroje (cykly, délky, ...), Výkon nástroje (cykly, délky, ...), Neshodná výroba, Stavy strojů


Zákaznická upravitelnost systému

question mark systém umožňuje zaškoleným koncovým zákazníkům vytvářet následující zákaznické úpravy systémy a to bez nutnosti spoluúčasti dodavatele systému

 

Editace a vytváření reportů, Integrovatelnost reportů do aplikace, Uživatelská lokalizace, Uživatelská konfigurace chování systému


Aktivní implementace v zemích

 systém má aktivní implementaci v dané zemi v reálném provozu

 

Česko, Slovensko


Kontakní informace

Výrobce řešení Gatema IT a.s.
Integrátor řešení Gatema IT a.s.
Produktové stránky Gatema MES