un emans introduction

Popis produktu

Smart Industry řešení EMANS (včetně MES/MOM) vybudované na principech Průmyslu 4.0 představuje koncept „operačního systému“ výroby moderních podniků. Jeho rozsáhlá funkcionalita a vlastnosti umožňují efektivně plánovat, řídit, monitorovat a vyhodnocovat jednotlivé operace a procesy ve výrobě, logistice, údržbě a kontrole kvality. EMANS zabezpečuje zvýšení výrobního potenciálu, jeho kvality i rozšíření flexibility produkce. Díky využití inovativních technologií jako digitální dvojče, decentralizované architektury a interoperability průmyslového internetu věcí umožňuje Smart Industry řešení EMANS podniku zvyšovat celkovou efektivnost optimalizací produkční kapacity, minimalizací prostojů a rozšiřováním potenciálu výrobních zdrojů. Smart Industry řešení EMANS navrhnuté podle principů kyberneticko-fyzikálních výrobních systémů umožňuje digitalizaci a automatizaci podnikových procesů. Propojení fyzického a virtuálního prostředí zabezpečuje okamžitý přístup k výrobním datům a řízení jednotlivých procesů v reálním čase. EMANS navíc zajišťuje environmentální udržitelnost dematerializací papírové agendy jako i technické dokumentace. Modulárnost řešení EMANS umožňuje personalizovanou implementaci pro aktuální potřeby nebo konkrétní výzvy podniku. Nezávislost od typů a výrobců automatizačních zařízení dává řešení EMANS široké možnosti integrace bez ohledu na velikost podniku nebo jeho zaměření.

Podporované typy výroby

question mark podpora systému pro jednotlivé typy výroby: 0 - nejmenší podpora; 10 - nejvyšší podpora 

Diskrétní: 8 Šaržovitá: 2 Kontinuální: 2

Podporované výrobní oblasti

question mark systém dané výrobní oblasti podporuje významnějším počtem funkcionalit a v každé z daných oblastí má několik implementovaných aktivních řešení 

Monitoring a řízení výroby, Rozvrhování výroby, Správa údržby, Správa kvality, Výrobní logistika


Odvětví

 systém je v daném průmyslovém odvětví úspěšně implementovaný a má aktivní reference

Letectví a obrana, Automotive, Spotřební zboží, Elektronika a mechatronika, Potravinářství, Nábytek a zpracování dřeva, Kovovýroba, Plasty a guma


Základní funkcionality

question mark systém dané základní funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

Řízení a monitoring výroby, Rozvrhování výroby, Výrobní logistika, Bezpapírová výroba, Dohledatelnost výroby, Správa neshodné výroby, Výrobní kontrola kvality, Zpracování procesních dat, Řízení údržby, Sběr dat ze strojů, Výkonnostní analýzy, Vizualizace výroby


Rozšiřující funkcionality

question mark systém dané rozšiřující funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

Eskalační a alarmový systém, Kvalifikace personálu, Automatická vnitřní lokace, Dynamické řízení výroby, Správa obalových jednotek, Řízení změn, Správa nástrojů, Řízení toku materiálu, Výroba jedinečných kusů


Sběr dat ze strojů

question mark systém má v sobě implementovanou podporu pro jednotlivé oblasti sběru dat ze strojů a každá z oblastí je využívána v implementovaném aktivním řešení

Výkon stroje (cykly, délky, ...), Výkon nástroje (cykly, délky, ...), Neshodná výroba, Stavy strojů, Procesní parametry, Kontrolní stanice, Historizace dat


Zákaznická upravitelnost systému

question mark systém umožňuje zaškoleným koncovým zákazníkům vytvářet následující zákaznické úpravy systémy a to bez nutnosti spoluúčasti dodavatele systému

Editace a vytváření reportů, Uživatelská lokalizace, Uživatelský editor work flow, Uživatelská konfigurace chování systému


Aktivní implementace v zemích

 systém má aktivní implementaci v dané zemi v reálném provozu

Česko, Maďarsko, Mexiko, Německo, Slovensko, Spojené království


Kontakní informace

Výrobce řešení ANASOFT, s.r.o.
Integrátor řešení ANASOFT, s.r.o.
Produktové stránky

Smart Industry řešení EMANS