MES centrum ve spolupráci s Trade Media International úspořádalo MES konferenci postavenou na případových studiích, které zprostřekovaly posluchačům reálné implementace na konkrétních příkladech a to i s ukázkou reálných aplikací, architektur a podobně. MES centrum zajistilo odborný program a TMI stálo za výbornou organizací akce.


Kdy 11. května 2016
Kde Hotel Avanti, Brno, ČR
Organizátor
MES centrum ve spolupráci s Trade Media International
Typ akce Konference

201605 ITinIndustry2016 GroupPhoto


Program

8:00 - 9:00 Registrace  
9:00 - 9:05 Zahájení semináře, úvodní slovo  
9:05 - 9:25 Bezpečnost v oblasti MES systémů - kde začít?

Leoš Hons

(MES centrum, předseda)

9:25 - 10:00 Podnikové procesy, MES a I4.0 Radim Adam
10:00 - 10:30 Řešení monitoringu výroby, řízení údržby a vizualizace v MES systémech

Bronislav Musil

(ELVAC)

10:30 - 11:00 MES systémy při výrobě pohledových dílů pro automobilový průmysl

Jaroslav Kysela

(Merz, s.r.o.)

11:00 - 11:20 Aktuální trendy v oblasti plánování výroby do omezených kapacit

Martin Urba

(UNIS, a.s.)

11:20 - 11:35 Industrie 4.0 - MDE / BDE Proxia pomáhá zvyšovat produktivitu ve výrobě

Petr Skřípský

(NOAX technologies AG)

11:35 - 12:30 Společný oběd  
12:30 - 12:55 PLM systémy a modelování procesů

Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D.

(VUT Brno)

12:55 - 13:10 Implementace MES systému COMES v praxi

Ing. Vlastimil Braun

(Compas automatizace)

13:10 - 13:35 Implementace MES ve společnosti Stanley Black&Decker

Dr. Lubomír Sláma

(Act-in)

13:35 - 13:55 Zkušenosti při implementaci OEE ve výrobě

Zdeněk Jůzl

(dataPartner s.r.o.)

13:55 - 14:10 Automatizované systémy sledování a vyhodnocení efektivity výroby (OEE)

Pavel Říha

(Process Automation Solutions s.r.o.

14:10 Ukončení  

Místo konání