3. ročník mezinárodní B2B konference o digitalizaci výroby

Dne 23. ledna 2018 se v hotelu International Brno uskutečnil již 3. ročník mezinárodní B2B konference zaměřené na tématiku chytré výroby.

Regionální hospodářská komora Brno ve spolupráci s průmyslovým klastrem INDUSTRY CLUSTER 4.0 a za přispění odborné přednášky MES centra, pořádala významnou akci určenou pro odbornou veřejnost, která má za cíl seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky v oblasti průmyslové automatizace, robotizace, datové integrace a práce s velkými daty. Všechna tato témata se skrývají pod již zaužívaným označením "Průmysl 4.0".

Za MES Centrum prezentoval Leoš Hons roli MES systémů v rámci Industry 4.0, ale především také aktuální roli MES systémů vzhledem k požadavkům koncových zákazníků a jejich odběratelů.


Kdy 23. ledna 2019
Kde Hotel International, Brno, ČR
Organizátor
Regionální hospodářská komora s podporou MES centrum
Typ akce Konference

Místo konání