Informační systém pro řízení skladů je softwarová aplikace navržena pro podporu a optimalizaci procesů spojených se skladovým hospodářstvím. Tyto systémy usnadňují řízení při jejich každodenním plánování, organizování, personálním obsazení, řízení zdrojů, přesunu a ukládání materiálů do skladu, uvnitř skladu a ze skladu a zároveň podporuje zaměstnance při provádění pohybů materiálu v rámci skladů. V mnoha případech bývá WMS systém součastí ERP.

 

[Zdroj: www.wikipedia.org]