Informační systém pro řízení údržby (CMMS), též někdy nazývaný jako počítačový systém správy údržby, je softwarový systém podporující procesy a funkcionality údržby organizace. Účelem je pomoci pracovníkům údržby efektivněji vykonávat svou práci (npař. určit, které stroje vyžadují údržbu a které sklady obsahují náhradní díly, které potřebují) a pomoci managementu učinit informovaná rozhodnutí (např. výpočet nákladů na opravu poruch strojů proti preventivní údržbě každého stroje, což může vést k lepšímu přidělování zdrojů).

 

[Zdroj: www.wikipedia.org]