Výraz MES systém vychází z anglického označení Manufacturing Execution Systems, které se volně překládá do češtiny jako Výrobní informační systémy. Jedná se o počítačové systémy používané ve výrobních podnicích pro řízení a monitoring výrobních procesů, které vedou k přeměně vstupních surovin na hotové výrobky a napomáhají rozhodujícím pracovníkům ve výrobě přijímat důležité rozhodnutí, či odhalit případný problém co nejdříve, což vede ke zvyšování efektivity výroby. Jedním z hlavních rysů MES systémů je, že pracují v reálném čase.

MES systémy tvoří vazbu mezi podnikovými informačními systémy (nejčastěji reprezentovány ERP - Výrobní informační systém (Enterprise Resource Planning) na jedné straně a systémy pro řízení výrobních procesů a sběru dat (nejčastěji SCADA systémy) na straně druhé. Více informací o integraci MES systémů s okolím lze nalézt v článku - MES / MOM: Integrace s okolními systémy.

Umístění MES systému v podnikové vertikální struktuře informačních systémů

MES systémy se prolínají mnoha oblastmi (viz - MES systém - základní funkcionality), a to od správy výrobních postupů, plánování a rozvrhování výroby, řízení a vyhodnocení výroby, správy prostojů, řízení procesu kvality, dohledatelnosti materiálu, sběru dat až po výkonnostní analýzy, jako je např. vyhodnocení celkové efektivity zařízení neboli OEE (více informací o OEE lze nalézt v článku OEE a odvozené ukazatele TEEP, PEE, OAE, OPE, OFE, OTE a CTE).

MES systému napomáhají vytvářet bezchybové výrobní procesy a napomáhají vytvářet jednotný pohled na výrobní data. Dalšími benefity úspěšně implementovaného MES systému jsou:

  • dohledatelnos výroby,
  • zajištění přesných dat z výroby,
  • snížení prostojů, neshodné výroby, zkrácení seřizovacích časů,
  • zvýšení celkové efektivity zařízení (OEE),
  • snížení skladových zásob,
  • zavedení bezpapírové výroby,
  • možnost přesného ekonomického vyhodnocení výroby a další.