Gatema MES řeší kompletní oblast operativní evidence ve výrobě včetně on-line sledování stavu strojů. Součástí řešení je i vizualizace a vyhodnocování dat, čehož využila společnost AWAC, spol. s r.o., která na trhu působí již třicet let a patří mezi největší komerční řezárny nejen v České republice. Hlavním důvodem pro pořízení řešení Gatema MES od Gatema IT a.s. bylo zrušit stávající ruční evidenci výrobních operací a nahradit ji automatizovaným sběrem dat z výroby, aby vedoucí pracovníci měli možnost porovnávat plán se skutečnou realizací zakázky ve výrobě a nasměrovat podle toho další operativní či strategická rozhodnutí.
Hlavní oblastí výroby AWACu je řezání vodním paprskem, jehož podstatou je obrušování děleného materiálu tlakem vodního paprsku. Tento proces pracuje na principu vodní eroze, ale jedná se o proces značně zrychlený a soustředěný do jednoho místa. Řezání probíhá na CNC řízených stolech a tlak vody dosahuje rozmezí 2000 až 6200 Barů. AWAC nabízí i technologii 3D řezání s eliminací úkosů, což je jeden z nejnovějších trendů u řezání vodním paprskem.

 introduction

Klíčové atributy projektu

Zákazník   AWAC, spol. s r.o., Praha, ČR
Použité řešení   Gatema MES
Dodavatel   Gatema IT a.s.
ERP question mark Helios Orange
Typ výroby
question mark Diskrétní
Výrobní oblasti question mark Monitoring a řízení výroby
Odvětví question mark Stroje a nástroje, Kovovýroba
Integrace question mark Materiály, Výrobní postupy, Kmenová data, Požadavky na výrobu, Plán výroby, Dokumentace, Informace o průběhu výroby, Výkonnost obsluhy
Základní funkcionality
question mark Řízení a monitoring výroby, Dohledatelnost výroby, Zpracování procesních dat, Sběr dat ze strojů, Výkonnostní analýzy, Vizualizace výroby
Rok realizace   2020

 

Hlavní oblasti podpořené MES / MOM systémem

Sběr dat ze strojů

Sběr dat ze strojů, který je součástí systému Gatema MES, je implementován na 17 výrobních strojích, které se nacházejí ve 3 lokalitách – v Praze, v Plzni a v Brně. V reálném čase se načítají data o činnosti strojů, způsobu řezání (abrazivní/vodní), materiálu a jeho tloušťce. Je také monitorován stav řezání více řezacími hlavami současně. Samotná interakce systému Gatema MES s obsluhou stroje je řešena přímo přes stávající dotykovou obrazovku řídící jednotky stroje, kde může uživatel jednoduše sledovat stav daného stroje a zadávat data o důvodech prostojů, vyrobených kusech atd.

Řízení a monitoring výroby

Vyhodnocované statistiky nejsou ovlivňovány obsluhou, management má tak k dispozici přímý vhled do chodu výroby. V jednotlivých reportech si může snadno vizualizovat a vyhodnocovat data za určité období. Díky tomu mají manažeři okamžitý přehled o aktuálním stavu strojů, včetně informací o aktuální zakázce a obsluze stroje. Mohou si porovnávat čas řezání a manipulace u jednotlivých typů zakázek (dle zákazníků, dle zpracovávaného materiálu, dle obsluhy stroje apod.) či monitorovat řezání bez zahájené zakázky.

Výkonnostní analýzy

Technická příprava a plánování výroby probíhají v prostředí systému HELIOS Orange. Vedoucí pracovníci tak získají dokonalý přehled o dění ve výrobě i o stavu jednotlivých zakázek. Mohou tak časy využití strojů evidovat, kontrolovat a vyhodnocovat jednoduše, přesně a hlavně rychle. Díky vizualizacím a reportům o činnosti strojů mohou mnohem jednodušeji vyhodnocovat klíčové výrobní ukazatele.


products