un Diames Intro

Popis produktu

DIAMES je proaktivní MES systém pracující v reálném čase, který rozšiřuje rozsah z ERP výrobního plánovacího prostředí do dílenské úrovně a poskytuje sadu integrovaných funkcionalit pro údržbu, řízení kvality, lidské zdroje a sledování výrobků (materiálu). Tyto možnosti tvoří podmínky, které ústí v efektivní a udržitelný proces zlepšování v oblasti celkové efektivity výroby a kapacity výroby a dále redukuje náklady v souladu se stanovenými cíli.
DIAMES online monitoruje kritické aktivity, výkon, dobu chodu, všechny druhy prostojů, klíčové kvalitativní ukazatele, výkony, … Tyto klíčové ukazatele jsou měřeny proti výrobním normám poskytovaným ERP systémem. Manažeři a operátoři výrobních center používají DIAMES služby a nástroje k vizualizaci jednotlivých výrobních procesů a celkových aktivity závodu. Tyto informace dostupné v reálném čase kombinované s osobní zkušeností specifických firemních byznys procesů, umožňují okamžitý zásah vedoucí k navýšení produktivity a redukci identifikovaných ztrát.

Podporované typy výroby

question mark podpora systému pro jednotlivé typy výroby: 0 - nejmenší podpora; 10 - nejvyšší podpora 

Diskrétní: 8 Šaržovitá: 1 Kontinuální: 1

Podporované výrobní oblasti

question mark systém dané výrobní oblasti podporuje významnějším počtem funkcionalit a v každé z daných oblastí má několik implementovaných aktivních řešení 

Monitoring a řízení výroby


Odvětví

 systém je v daném průmyslovém odvětví úspěšně implementovaný a má aktivní reference

Elektronika a mechatronika, Výroba kabelů a vodičů, Plasty a guma


Základní funkcionality

question mark systém dané základní funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

Řízení a monitoring výroby, Bezpapírová výroba, Dohledatelnost výroby, Správa neshodné výroby, Sběr dat ze strojů, Výkonnostní analýzy


Rozšiřující funkcionality

question mark systém dané rozšiřující funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu


Sběr dat ze strojů

question mark systém má v sobě implementovanou podporu pro jednotlivé oblasti sběru dat ze strojů a každá z oblastí je využívána v implementovaném aktivním řešení

Výkon stroje (cykly, délky, ...), Výkon nástroje (cykly, délky, ...)


Zákaznická upravitelnost systému

question mark systém umožňuje zaškoleným koncovým zákazníkům vytvářet následující zákaznické úpravy systémy a to bez nutnosti spoluúčasti dodavatele systému

Veřejné API


Aktivní implementace v zemích

 systém má aktivní implementaci v dané zemi v reálném provozu

Čína, Jihoafrická republika, Německo, Spojené státy americké, Švýcarsko


Kontakní informace

Výrobce řešení CSM Systems AG
Integrátor řešení CSM Systems AG
Produktové stránky DIAMES