I přes to, že název tohoto článku je „Na co nezapomenout při implementaci MES systému“, jeho hlavním cílem je představit vám Manufacturing Maturity Model (Model výrobní vyspělosti). Název článku jsem zvolil z přesvědčení, že Model výrobní vyspělosti by vás měl vést k zamyšlení na co skutečně nezapomenout u implementace MES. Detailní popis Modelu výrobní vyspělosti je ve White paperu číslo 38 vydaném organizací MESA International. Cílem tohoto článku je poskytnout vám základní informace o tom, že nějaký Model výrobní vyspělosti existuje a jakým způsobem je možné ho využít.

Výrobní podnikové oblasti

Ještě před tím, než si řekneme, co to Model výrobní vyspělosti je, musíme zavést další dva nové pojmy. Jedná se o:

 • Výrobní podnikové oblasti a
 • Úrovně výrobní vyspělosti.

Výrobní podnikové oblasti (Manufacturing Business Domains)

MESA organizace definuje čtyři základní výrobní oblasti, kterým bysme měli věnovat pozornost. Jedná se o následující:

 • Procesy,
 • Lidé (Schopnosti a zkušenosti, Kultura a chování, Benefity, …),
 • Struktura (Zodpovědnost, Autorita, Role) a
 • IT (Aplikace, Data, Infrastruktura).

Úroveň výrobní vyspělosti (Manufacturing Maturity Levels)

Model výrobní vyspělosti definuje pět základních Úrovní výrobní vyspělosti. Jedná se o:

 • Ad-hoc,
 • Plánování a řízení,
 • Standardizovaný process,
 • Předvídatelné chování a
 • Neustálé zlepšování.

Tyto reflektují stupeň vyspělosti jednotlivých výrobních oblastí popsaných výše. Výrobní podnik by měl interně definovat každou z jednotlivých úrovní. Typicky, tato definice by měla být součástí Manufacturing Transformation Assessment, ale toto téma rozebereme až v některém následujícím článku. Obecně tyto definice obsahují kritéria, které je možné použít pro hodnocení úrovně vyspělosti.

Úrovně výrobní vyspělosti

Model výrobní vyspělosti

Hlavní myšlenkou Modelu výrobní vyspělosti je použití čtyřech základních výrobních oblastí (definovaných výše) a definovat jejich úroveň vyspělosti. Na základě této definice se následně snažíme dostat se v jednotlivých výrobních oblastech co nejvýše (schody na obrázku), ale za podmínky udržení stejné úrovně Výrobní úrovně vyspělosti pro každou výrobní oblast. Při implementaci nového MES / MOM systému ve vašem podniku byste měli vždy zvážit vaši úroveň výrobní vyspělosti ve všech výrobních oblastech. Pokud vaše Procesy jsou na úrovni “Ad-hoc” a ostatní oblasti jsou na úrovni “Plánování a řízení, nebylo by zrovna efektivní investovat do IT. Tato investice by pouze zvětšila trhlinu mezi Procesy a IT.

Model výrobní vyzrálosti

Rozdílné vyspělostní úrovně

Zmíněné čtyři Výrobní oblasti, zobrazené na obrázku jako 4 postavy, musí působit ve vaší výrobě jako tým! Na této stránce je uveden malý příklad vysvětlující problém vznikající ve chvíli, kdy se jednotlivé výrobní oblasti nachází na různých vyspělostních úrovních. Silnice na obrázku je na pomyslné úrovni 1 a auto na úrovni 5. Když si koupíte nové auto, měli byste zvážit kvalitu (vyspělosntí úroveň) silnice, na které budete toto auto provozovat. Je zde vysoká pravděpodobnost, že nezískáte předpokládaný požitek z jízdy s novým Mustangem na silnici zobrazené na obrázku níže. A to samé platí pro výrobu. Nedočkáte se očekávaných přínosů s vynikajícím MES systémem, pokud máte velmi slabé procesy, strukturu a lidi.

Rozdílné vyspělostní úrovně

Zvažte vaše možnosti

K dosažení dokonalosti vede dlouhá cesta. Na začátku byste měli určit váš „status quo“. Poté byste měli věnovat nejvíce síly na zarovnání všech výrobních oblastí, které ovlivňují Vaši výrobu. Je důležité provádět změny krok po kroku. Pokud nejste přesvědčení, že chcete změnu ve vaší výrobě implementovat, nebo cítíte, že na to nejste připravení, NEDĚLEJTE TO! Pouze ztratíte váš čas a peníze.  Každý z nás ví, že na schodech je možné překročit více než jeden schod jedním krokem. Každý z nás ale také ví, že to může způsobit pád a následné dlouhé zotavování. Také to velmi bolí. A pokud se vám něco takového stane ve výrobě, může vás to stát opravdu hodně peněz.

Postupné změny

Na které úvovni myslíte, že jste?

Můžeme si představit, že existuje pět pomyslných schodů do nebe – “výrobního nebe” samozřejmě. Kdokoli by se chtěl nebi přiblížit, musí tvrdě pracovat a být dobře připravený na každém schodu, který tam vede. A je potřeba stoupat společně jako tým. Zkuste popřemýšlet o tom, na které úrovni se nachází Vaše firma. Přemýšlejte o tom důkladně a buďte na sebe přísní. Přemýšlejte o všech zmíněných výrobních oblastech a položte si je samostatně na pomyslné schody. Poté uvidíte, zda všechny z nich jsou na stejném schodu. Toto by pro Vás mělo být upozornění, kde investovat Vaše peníze.

Kde se nacházíte?

Na co tedy nezapomenout?

Jak jsme mohli vidět v předcházející části tohoto článku, MES/MOM systém je pouze jednou částí celku. Vedení podniku by mělo pamatovat na všechny základní výrobní oblasti a snažit se je udržovat na stejné úrovni vyspělosti.

Podívejte se z nadhledu

Nebuďte příliš zaměřeni na detail a zkuste zvážit všechny okolnosti z nadhledu. Pokud jste ztraceni v detailech, je velmi pravděpodobné, že vám uteče hlavní myšlenka. Dá se předpokládat, že muž na obrázku chtěl udělat svoji práci dobře. Ale nemožnost podívat se na jeho práci z nadhledu mu v tom zabránila.

Podívejte se z nadhledu