Popis produktu

SW nástroj Fabrio je orientován na rozvrhování výroby za účelem efektivního využití výrobních zdrojů, dodržení termínů a zkrácení doby průchodu zakázky (lead-time). V kombinaci s Vaším ERP systémem a MES systémem je jako APS (Advanced Planning and Scheduling) systém vhodný zejména pro zakázkovou výrobu.
Tvorba výrobních plánů s ohledem na disponibilní výrobní kapacity a požadavky zákazníků je nutným předpokladem pro úspěch v konkurenčním boji na dnešním trhu. Nástroj Fabrio poskytuje rychlé a efektivní řešení pro plánování zakázek do výroby na základě výrobních kapacit, požadovaných termínů a daných ukazatelů kvality výrobního procesu.
Flexibilita a rychlá odezva při začleňování nových zakázek do výroby může být dosažena jen s využitím informačního systému, jehož součástí je automatický návrh řazení zakázek s ohledem na všechna omezení a specifika konkrétního výrobního procesu.Fabrio je dostupné přes internetové rozhanní a uživatelé s ním mohou interagovat prostým otevřením webového prohlížeče. Snadno provedeme upgrade nástroje tak aby reflektoval Váš měnící se podnik. Nástroj umožňuje definici/import jednotlivých zakázek a jejich dělení na jemnější výrobní operace, definici dostupných výrobních kapacit a množství dodatečných omezení jako jsou návaznosti operací, přestavby strojů a podobně.Výrobní plán je vytvářen s ohledem na definované ukazatele kvality. Mezi takové ukazatele patří vyvážené využití dostupných zdrojů, zvýšení průchodnosti výrobní linky, splnění termínů dodávek zákazníkům či minimalizace celkových výrobních nákladů.Nástroj Fabrio byl vyvinut pro optimalizaci výroby s důrazem na snížení nákladů spojených s přestavbou a nastavováním strojů. Jedná se o flexibilní nástroj, který může být realizován jako algoritmus dostupný přes webové rozhranní, nebo jako komplexní systém, včetně grafického rozhraní pro zadávání vstupních dat a přehledného zobrazení tvořených výrobních plánů. Nástroj podporuje what-if analýzu a lze jej snadno přizpůsobit na míru konkrétním požadavkům výrobních procesů.

Podporované typy výroby

question mark podpora systému pro jednotlivé typy výroby: 0 - nejmenší podpora; 10 - nejvyšší podpora 

Diskrétní: 9 Šaržovitá: 2 Kontinuální: 2

Podporované výrobní oblasti

question mark systém dané výrobní oblasti podporuje významnějším počtem funkcionalit a v každé z daných oblastí má několik implementovaných aktivních řešení 

Rozvrhování výroby


Odvětví

 systém je v daném průmyslovém odvětví úspěšně implementovaný a má aktivní reference

Stroje a nástroje


Základní funkcionality

question mark systém dané základní funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

Rozvrhování výroby


Rozšiřující funkcionality

question mark systém dané rozšiřující funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu


Sběr dat ze strojů

question mark systém má v sobě implementovanou podporu pro jednotlivé oblasti sběru dat ze strojů a každá z oblastí je využívána v implementovaném aktivním řešení


Zákaznická upravitelnost systému

question mark systém umožňuje zaškoleným koncovým zákazníkům vytvářet následující zákaznické úpravy systémy a to bez nutnosti spoluúčasti dodavatele systému


Aktivní implementace v zemích

 systém má aktivní implementaci v dané zemi v reálném provozu

Česko


Kontakní informace

Výrobce řešení Merica s.r.o.
Integrátor řešení Merica s.r.o.
Produktové stránky APS Fabrio