Popis produktu

Řešení na bázi produktu SIDAT SIDAS IEM pokrývá úlohy monitorování spotřeb různých druhů energií (elektrické energie, technologické vody a odpadní vody, páry, plynu atd.) se současnou možností zobrazit jednotlivé spotřeby nejen na základě standardních časových podmínek (reporty hodinové, denní, týdenní apod.), ale také ve vztahu k provoznímu režimu technologie.

Součástí systému jsou moduly pro manuální sběr dat prostřednictvím interaktivních www stránek a moduly pro automatický sběr dat prostřednictvím otevřeného OPC rozhraní. Ta umožňují připojení kompletního spektra signálů z měřičů (např. elektroměrů a průtokoměrů různých výrobců) od jednoduchých binárních až po velmi složité inteligentní a rovněž získávat data z libovolných systémů PLC. Nabízí se také možnost zadávání dat off-line prostřednictvím mobilních zařízení s platformou Android.

Podporované typy výroby

question mark podpora systému pro jednotlivé typy výroby: 0 - nejmenší podpora; 10 - nejvyšší podpora 

Diskrétní: 9 Šaržovitá: 9 Kontinuální: 9

Podporované výrobní oblasti

question mark systém dané výrobní oblasti podporuje významnějším počtem funkcionalit a v každé z daných oblastí má několik implementovaných aktivních řešení 

Monitoring a řízení výroby


Odvětví

 systém je v daném průmyslovém odvětví úspěšně implementovaný a má aktivní reference

Chemická výroba, Energetika


Základní funkcionality

question mark systém dané základní funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

Výkonnostní analýzy


Rozšiřující funkcionality

question mark systém dané rozšiřující funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

Správa energie


Sběr dat ze strojů

question mark systém má v sobě implementovanou podporu pro jednotlivé oblasti sběru dat ze strojů a každá z oblastí je využívána v implementovaném aktivním řešení

Procesní parametry


Zákaznická upravitelnost systému

question mark systém umožňuje zaškoleným koncovým zákazníkům vytvářet následující zákaznické úpravy systémy a to bez nutnosti spoluúčasti dodavatele systému


Aktivní implementace v zemích

 systém má aktivní implementaci v dané zemi v reálném provozu

Česko


Kontakní informace

Výrobce řešení SIDAT, spol. s r. o.
Integrátor řešení SIDAT, spol. s r. o.
Produktové stránky SIDAS IEM