Popis produktu

Řešení na bázi produktu SIDAT SIDAS OEE pokrývá úlohy sledování efektivity výroby s manuálními i automatizovanými vstupy dat, a to jak s vazbou na řídicí systém technologického procesu, tak i s vazbou na nadřazený informační systém podniku.

Vstup dat z procesní úrovně realizován prostřednictvím otevřeného OPC rozhraní a umožňuje tedy připojení kompletního spektra všech typů datových vstupů od jednoduchých binárních signálů až po úplnou integraci systémů řízení výrobních a technologických procesů typu PLC resp. DCS. Kromě vzorových řešení integrace PLC různých výrobců (SIEMENS, Rockwell, Omron apod.) jsou rovněž k dispozici moduly pro připojení analogových signálů, a moduly pro sběr informací o stavu výrobní operace.

Pro integraci s ostatními systémy a pro zpracování procesních dat z jiných zdrojů existují moduly import/export dat z/do souboru a modul s rozhraním OLE/ODBC. Pomocí těchto modulů je možné načítat data ze souborů různých formátů (xml, xls, txt) příp. připojit externí databázový systém. Export a import dat může probíhat manuálně nebo automaticky.

Podporované typy výroby

question mark podpora systému pro jednotlivé typy výroby: 0 - nejmenší podpora; 10 - nejvyšší podpora 

Diskrétní: 9 Šaržovitá: 7 Kontinuální: 2

Podporované výrobní oblasti

question mark systém dané výrobní oblasti podporuje významnějším počtem funkcionalit a v každé z daných oblastí má několik implementovaných aktivních řešení 

Monitoring a řízení výroby


Odvětví

 systém je v daném průmyslovém odvětví úspěšně implementovaný a má aktivní reference

Chemická výroba, Elektronika a mechatronika, Stroje a nástroje, Farmacie, Tiskařský průmysl


Základní funkcionality

question mark systém dané základní funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

Výkonnostní analýzy


Rozšiřující funkcionality

question mark systém dané rozšiřující funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu


Sběr dat ze strojů

question mark systém má v sobě implementovanou podporu pro jednotlivé oblasti sběru dat ze strojů a každá z oblastí je využívána v implementovaném aktivním řešení

Výkon stroje (cykly, délky, ...), Stavy strojů


Zákaznická upravitelnost systému

question mark systém umožňuje zaškoleným koncovým zákazníkům vytvářet následující zákaznické úpravy systémy a to bez nutnosti spoluúčasti dodavatele systému


Aktivní implementace v zemích

 systém má aktivní implementaci v dané zemi v reálném provozu

Česko


Kontakní informace

Výrobce řešení SIDAT, spol. s r. o.
Integrátor řešení SIDAT, spol. s r. o.
Produktové stránky SIDAS OEE