Popis produktu

Řešení na bázi produktu SIDAT SIDAS OEE pokrývá úlohy sledování efektivity výroby s manuálními i automatizovanými vstupy dat, a to jak s vazbou na řídicí systém technologického procesu, tak i s vazbou na nadřazený informační systém podniku.

Vstup dat z procesní úrovně realizován prostřednictvím otevřeného OPC rozhraní a umožňuje tedy připojení kompletního spektra všech typů datových vstupů od jednoduchých binárních signálů až po úplnou integraci systémů řízení výrobních a technologických procesů typu PLC resp. DCS. Kromě vzorových řešení integrace PLC různých výrobců (SIEMENS, Rockwell, Omron apod.) jsou rovněž k dispozici moduly pro připojení analogových signálů, a moduly pro sběr informací o stavu výrobní operace.

Pro integraci s ostatními systémy a pro zpracování procesních dat z jiných zdrojů existují moduly import/export dat z/do souboru a modul s rozhraním OLE/ODBC. Pomocí těchto modulů je možné načítat data ze souborů různých formátů (xml, xls, txt) příp. připojit externí databázový systém. Export a import dat může probíhat manuálně nebo automaticky.

Podporované typy výroby

question mark podpora systému pro jednotlivé typy výroby: 0 - nejmenší podpora; 10 - nejvyšší podpora 

Diskrétní: 9 Šaržovitá: 7 Kontinuální: 2

Podporované výrobní oblasti

question mark systém dané výrobní oblasti podporuje významnějším počtem funkcionalit a v každé z daných oblastí má několik implementovaných aktivních řešení 

Monitoring a řízení výroby


Odvětví

 systém je v daném průmyslovém odvětví úspěšně implementovaný a má aktivní reference

Chemická výroba, Elektronika a mechatronika, Stroje a nástroje, Farmacie, Tiskařský průmysl


Základní funkcionality

question mark systém dané základní funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

Výkonnostní analýzy


Rozšiřující funkcionality

question mark systém dané rozšiřující funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu


Sběr dat ze strojů

question mark systém má v sobě implementovanou podporu pro jednotlivé oblasti sběru dat ze strojů a každá z oblastí je využívána v implementovaném aktivním řešení

Výkon stroje (cykly, délky, ...), Stavy strojů


Zákaznická upravitelnost systému

question mark systém umožňuje zaškoleným koncovým zákazníkům vytvářet následující zákaznické úpravy systémy a to bez nutnosti spoluúčasti dodavatele systému


Aktivní implementace v zemích

 systém má aktivní implementaci v dané zemi v reálném provozu

Česko


Kontakní informace

Výrobce řešení SIDAT, spol. s r. o.
Integrátor řešení SIDAT, spol. s r. o.
Produktové stránky SIDAS OEE

Popis produktu

Řešení na bázi produktu SIDAT SIDAS IEM pokrývá úlohy monitorování spotřeb různých druhů energií (elektrické energie, technologické vody a odpadní vody, páry, plynu atd.) se současnou možností zobrazit jednotlivé spotřeby nejen na základě standardních časových podmínek (reporty hodinové, denní, týdenní apod.), ale také ve vztahu k provoznímu režimu technologie.

Součástí systému jsou moduly pro manuální sběr dat prostřednictvím interaktivních www stránek a moduly pro automatický sběr dat prostřednictvím otevřeného OPC rozhraní. Ta umožňují připojení kompletního spektra signálů z měřičů (např. elektroměrů a průtokoměrů různých výrobců) od jednoduchých binárních až po velmi složité inteligentní a rovněž získávat data z libovolných systémů PLC. Nabízí se také možnost zadávání dat off-line prostřednictvím mobilních zařízení s platformou Android.

Podporované typy výroby

question mark podpora systému pro jednotlivé typy výroby: 0 - nejmenší podpora; 10 - nejvyšší podpora 

Diskrétní: 9 Šaržovitá: 9 Kontinuální: 9

Podporované výrobní oblasti

question mark systém dané výrobní oblasti podporuje významnějším počtem funkcionalit a v každé z daných oblastí má několik implementovaných aktivních řešení 

Monitoring a řízení výroby


Odvětví

 systém je v daném průmyslovém odvětví úspěšně implementovaný a má aktivní reference

Chemická výroba, Energetika


Základní funkcionality

question mark systém dané základní funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

Výkonnostní analýzy


Rozšiřující funkcionality

question mark systém dané rozšiřující funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

Správa energie


Sběr dat ze strojů

question mark systém má v sobě implementovanou podporu pro jednotlivé oblasti sběru dat ze strojů a každá z oblastí je využívána v implementovaném aktivním řešení

Procesní parametry


Zákaznická upravitelnost systému

question mark systém umožňuje zaškoleným koncovým zákazníkům vytvářet následující zákaznické úpravy systémy a to bez nutnosti spoluúčasti dodavatele systému


Aktivní implementace v zemích

 systém má aktivní implementaci v dané zemi v reálném provozu

Česko


Kontakní informace

Výrobce řešení SIDAT, spol. s r. o.
Integrátor řešení SIDAT, spol. s r. o.
Produktové stránky SIDAS IEM

Popis produktu

SW nástroj Fabrio je orientován na rozvrhování výroby za účelem efektivního využití výrobních zdrojů, dodržení termínů a zkrácení doby průchodu zakázky (lead-time). V kombinaci s Vaším ERP systémem a MES systémem je jako APS (Advanced Planning and Scheduling) systém vhodný zejména pro zakázkovou výrobu.
Tvorba výrobních plánů s ohledem na disponibilní výrobní kapacity a požadavky zákazníků je nutným předpokladem pro úspěch v konkurenčním boji na dnešním trhu. Nástroj Fabrio poskytuje rychlé a efektivní řešení pro plánování zakázek do výroby na základě výrobních kapacit, požadovaných termínů a daných ukazatelů kvality výrobního procesu.
Flexibilita a rychlá odezva při začleňování nových zakázek do výroby může být dosažena jen s využitím informačního systému, jehož součástí je automatický návrh řazení zakázek s ohledem na všechna omezení a specifika konkrétního výrobního procesu.Fabrio je dostupné přes internetové rozhanní a uživatelé s ním mohou interagovat prostým otevřením webového prohlížeče. Snadno provedeme upgrade nástroje tak aby reflektoval Váš měnící se podnik. Nástroj umožňuje definici/import jednotlivých zakázek a jejich dělení na jemnější výrobní operace, definici dostupných výrobních kapacit a množství dodatečných omezení jako jsou návaznosti operací, přestavby strojů a podobně.Výrobní plán je vytvářen s ohledem na definované ukazatele kvality. Mezi takové ukazatele patří vyvážené využití dostupných zdrojů, zvýšení průchodnosti výrobní linky, splnění termínů dodávek zákazníkům či minimalizace celkových výrobních nákladů.Nástroj Fabrio byl vyvinut pro optimalizaci výroby s důrazem na snížení nákladů spojených s přestavbou a nastavováním strojů. Jedná se o flexibilní nástroj, který může být realizován jako algoritmus dostupný přes webové rozhranní, nebo jako komplexní systém, včetně grafického rozhraní pro zadávání vstupních dat a přehledného zobrazení tvořených výrobních plánů. Nástroj podporuje what-if analýzu a lze jej snadno přizpůsobit na míru konkrétním požadavkům výrobních procesů.

Podporované typy výroby

question mark podpora systému pro jednotlivé typy výroby: 0 - nejmenší podpora; 10 - nejvyšší podpora 

Diskrétní: 9 Šaržovitá: 2 Kontinuální: 2

Podporované výrobní oblasti

question mark systém dané výrobní oblasti podporuje významnějším počtem funkcionalit a v každé z daných oblastí má několik implementovaných aktivních řešení 

Rozvrhování výroby


Odvětví

 systém je v daném průmyslovém odvětví úspěšně implementovaný a má aktivní reference

Stroje a nástroje


Základní funkcionality

question mark systém dané základní funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

Rozvrhování výroby


Rozšiřující funkcionality

question mark systém dané rozšiřující funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu


Sběr dat ze strojů

question mark systém má v sobě implementovanou podporu pro jednotlivé oblasti sběru dat ze strojů a každá z oblastí je využívána v implementovaném aktivním řešení


Zákaznická upravitelnost systému

question mark systém umožňuje zaškoleným koncovým zákazníkům vytvářet následující zákaznické úpravy systémy a to bez nutnosti spoluúčasti dodavatele systému


Aktivní implementace v zemích

 systém má aktivní implementaci v dané zemi v reálném provozu

Česko


Kontakní informace

Výrobce řešení Merica s.r.o.
Integrátor řešení Merica s.r.o.
Produktové stránky APS Fabrio

un HYDRA Intro

Popis produktu

Produkt HYDRA je - jako typický příklad výrobního informačního systému (Manufacturing Execution System, MES) - synonymem pro vertikální integraci mezi výrobní a podnikovou úrovní řízení, která překonává prostor mezi technicky orientovanou platformou strojů a zařízení a spíše obchodně orientovaným světem podnikových systémů (ERP).

Jako integrované modulární systémové řešení pro oblast výroby, lidských zdrojů a řízení jakosti zajišťuje HYDRA nejen potřebnou plynulost informačního toku, ale umožňuje získané informace pořizovat a vyhodnocovat z mnoha různých pohledů a poskytovat je manažerům a plánovačům výroby pouhým stiskem jediného tlačítka. Pro zefektivnění činností při sledování a řízení výroby je systém HYDRA nejlepším řešením s celou řadou výhod:

  • rozhraní mezi běžnými systémy ERP, HR a TQM
  • rozhraní mezi stroji, zařízením a měřícími nástroji
  • jednoduchá konfigurace a přizpůsobení funkcí
  • on-line pořizování a zpracování dat
  • standardní řešení nezávislé na odvětví
  • koncepce integrovaného systému
  • modulární struktura

Podporované typy výroby

question mark podpora systému pro jednotlivé typy výroby: 0 - nejmenší podpora; 10 - nejvyšší podpora 

Diskrétní: 9 Šaržovitá: 9 Kontinuální: 4

Podporované výrobní oblasti

question mark systém dané výrobní oblasti podporuje významnějším počtem funkcionalit a v každé z daných oblastí má několik implementovaných aktivních řešení 

Monitoring a řízení výroby, Rozvrhování výroby, Správa údržby, Správa kvality, Výrobní logistika


Odvětví

 systém je v daném průmyslovém odvětví úspěšně implementovaný a má aktivní reference

Letectví a obrana, Spotřební zboží, Elektronika a mechatronika, Potravinářství, Stroje a nástroje, Hornictví, Plasty a guma


Základní funkcionality

question mark systém dané základní funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

Řízení a monitoring výroby, Rozvrhování výroby, Výrobní logistika, Bezpapírová výroba, Dohledatelnost výroby, Správa neshodné výroby, Výrobní kontrola kvality, Zpracování procesních dat, Řízení údržby, Sběr dat ze strojů, Výkonnostní analýzy, Vizualizace výroby


Rozšiřující funkcionality

question mark systém dané rozšiřující funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

SPC (statistická procesní kontrola), Konfigurace strojů (DNC, ...), Kvalifikace personálu, Správa energie, Dynamické řízení výroby, Správa obalových jednotek, Řízení změn, Správa nástrojů


Sběr dat ze strojů

question mark systém má v sobě implementovanou podporu pro jednotlivé oblasti sběru dat ze strojů a každá z oblastí je využívána v implementovaném aktivním řešení

Výkon stroje (cykly, délky, ...), Výkon nástroje (cykly, délky, ...), Neshodná výroba, Stavy strojů, Procesní parametry, Kontrolní stanice, Konfigurace strojů (NC programy, ...)


Zákaznická upravitelnost systému

question mark systém umožňuje zaškoleným koncovým zákazníkům vytvářet následující zákaznické úpravy systémy a to bez nutnosti spoluúčasti dodavatele systému

Editace a vytváření reportů, Integrovatelnost reportů do aplikace, Vytváření a editace vlastních obrazovek, Uživatelský editor vizualizačních obrazovek, Veřejné API, Uživatelská lokalizace, Plugin architektura, Uživatelský editor work flow, Uživatelská konfigurace chování systému


Aktivní implementace v zemích

 systém má aktivní implementaci v dané zemi v reálném provozu

Belgie, Bulharsko, Česko, Čína, Dánsko, Egypt, Francie, Itálie, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Spojené státy americké, Švýcarsko


Kontakní informace

Výrobce řešení MPDV Mikrolab GmbH
Integrátor řešení MPDV Mikrolab GmbH
Produktové stránky MES HYDRA

un ACT IN profile

Popis produktu

Act-in MES je moderní výrobní informační systém stojící na více jak 30-ti letých zkušenostech mezinárodní skupiny Act-in Group s technickou a procesní podporou průmyslových výrobních podniků v mnoha evropských zemích a mnoha výrobních odvětvích.
Hlavní moduly zaměřené na on-line sběr dat, monitorování, plánování a řízení výroby, řízení výrobní dokumentace, plánování a řízení údržby strojů a nástrojů, plánování a řízení kvality a SPC, kontrolu procesních podmínek a traceabilitu úspěšně využívají přední výrobci v automobilovém a leteckém průmyslu, strojírenství, elektrotechnice, plastikářském průmyslu, nábytkářském a dřevozpracujícím průmyslu, papírenském průmyslu, textilním průmyslu a potravinářském průmyslu v Česku, Německu, Velké Británii, Holandsku, Belgii, Slovensku, Francii, Rakousku, Švýcarsku, Polsku, Srbsku, Maďarsku, Portugalsku, Spojených Státech a Mexiku.
Systém přichází na český trh od českého vývojářského a implementačního centra, které je zárukou rychlé a efektivní implementace včetně následné servisní podpory. Odborníci Act-in provádějí zákazníky od prvotní analýzy, návrhu řešení až po implementaci a předání systému s maximální znalostí prostředí výrobních společností a potřeb pro zvyšování produktivity a efektivity jejich výroby.
Act-in MES má modulární skladbu a zákazníci si tak mohou vybírat samostatné moduly a submoduly dle jejich aktuálních potřeb a finančních možností. Hlavní členění modulů je dle jejich primárního zaměření na on-line sběr dat ze strojů a pracovišť, monitorování výroby, plánování a řízení výroby, řízení údržby, řízení kvality a traceability, vizualizaci výroby a výkonnostní analýzy.
Modularita systému vede k jeho úspěšnému nasazování jak u velkých, tak i malých a středních podniků v rekordně krátkém čase a s rychlou návratností investic.
Kromě vysoké modularity patří mezi klíčové vlastnosti sytému a schopnosti implementačního týmu patří rovněž snadná integrace se systémy třetích stran jako například ERP systémy SAP, Axapta, Navision, Oracle, JD Edwards, MfG Pro, Helios, Karat, Dimenze, QI, Infor apod., stejně jako snadné připojení a on-line čtení dat ze všech typů strojů, linek, stanic a výrobních, kontrolních a manipulačních zařízení s různými řídicími systémy a komunikačními protokoly.

Podporované typy výroby

question mark podpora systému pro jednotlivé typy výroby: 0 - nejmenší podpora; 10 - nejvyšší podpora 

Diskrétní: 9 Šaržovitá: 5 Kontinuální: 3

Podporované výrobní oblasti

question mark systém dané výrobní oblasti podporuje významnějším počtem funkcionalit a v každé z daných oblastí má několik implementovaných aktivních řešení 

Monitoring a řízení výroby, Rozvrhování výroby, Správa údržby, Správa kvality, Výrobní logistika


Odvětví

 systém je v daném průmyslovém odvětví úspěšně implementovaný a má aktivní reference

Letectví a obrana, Automotive, Spotřební zboží, Elektronika a mechatronika, Potravinářství, Nábytek a zpracování dřeva, Výroba kabelů a vodičů, Hutnictví, Stroje a nástroje, Farmacie, Lakování, Papírenský a celuózový průmysl, Kovovýroba, Plasty a guma, Tiskařský průmysl, Textilní a kožařský průmysl


Základní funkcionality

question mark systém dané základní funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

Řízení a monitoring výroby, Rozvrhování výroby, Výrobní logistika, Bezpapírová výroba, Dohledatelnost výroby, Správa neshodné výroby, Výrobní kontrola kvality, Zpracování procesních dat, Řízení údržby, Sběr dat ze strojů, Výkonnostní analýzy, Vizualizace výroby


Rozšiřující funkcionality

question mark systém dané rozšiřující funkcionality podporuje již ve standardním řešení a jsou používané v již implementovaném aktivním řešení v provozu

SPC (statistická procesní kontrola), Konfigurace strojů (DNC, ...), Eskalační a alarmový systém, Kvalifikace personálu, Správa energie, Rozšířená realita, Dynamické řízení výroby, Správa obalových jednotek, Řízení změn, Správa nástrojů, Řízení toku materiálu, Výroba jedinečných kusů


Sběr dat ze strojů

question mark systém má v sobě implementovanou podporu pro jednotlivé oblasti sběru dat ze strojů a každá z oblastí je využívána v implementovaném aktivním řešení

Výkon stroje (cykly, délky, ...), Výkon nástroje (cykly, délky, ...), Neshodná výroba, Stavy strojů, Procesní parametry, Kontrolní stanice, Konfigurace strojů (NC programy, ...), Historizace dat


Zákaznická upravitelnost systému

question mark systém umožňuje zaškoleným koncovým zákazníkům vytvářet následující zákaznické úpravy systémy a to bez nutnosti spoluúčasti dodavatele systému

Editace a vytváření reportů, Integrovatelnost reportů do aplikace, Vytváření a editace vlastních obrazovek, Uživatelský editor vizualizačních obrazovek, Uživatelská lokalizace, Plugin architektura, Uživatelský editor work flow, Uživatelská konfigurace chování systému


Aktivní implementace v zemích

 systém má aktivní implementaci v dané zemi v reálném provozu

Belgie, Česko, Francie, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Spojené království, Srbsko, Švýcarsko


Kontakní informace

Výrobce řešení Act-in CZ, s.r.o.
Integrátor řešení Act-in CZ, s.r.o.
Produktové stránky Act-in MES